eYstäväpiiri-kohtaamiset

Pienryhmäkeskusteluja verkossa

Järjestimme kevään 2020 koronatilanteeseen iäkkäille ihmisille suunnattuja eYstäväpiiri-kohtaamisia. Ne olivat verkon kautta toteutettavia pienryhmäkeskusteluja yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Ohjatut eYstäväpiiri-kohtaamiset järjestettiin tunnin mittaisina verkkotapaamisina videoyhteydellä kerran viikossa kuusi kertaa peräkkäin. Samat ryhmäläiset olivat mukana kaikilla ohjatuilla tapaamiskerroilla, ja kohtaamisten sisällöt suunniteltiin osallistujien toiveiden pohjalta. Ohjattujen tapaamisten jälkeen osallistujat jatkavat halutessaan yhteydenpitoa itsenäisesti.

Kohtaamisissa hyödynnettiin pitkään tutkitun ja kehitetyn Ystäväpiiri-ryhmämallin ja eYstäväpiiri-ryhmän elementtejä. eYstäväpiiri-kohtaamiset suunniteltiin ja kehitettiin koronan aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen huhti-kesäkuussa 2020.

eYstäväpiiri-kohtaamisista saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään toimintamme kehittämisessä esimerkiksi eYstäväpiiri-koulutuksissa.