eVoima-kohtaamiset

Pienryhmäkeskustelut verkossa

Järjestimme kevään 2020 koronatilanteessa eVoima-kohtaamisia iäkkäille pariskunnille. Ne olivat verkon kautta toteutuneita vertaistapaamisia iäkkäille pariskunnille, joista toisella on varhaisessa vaiheessa oleva etenevä muistisairaus. Toiminnan tavoitteena oli tukea iäkkäiden pariskuntien voimavaroja ja hyvinvointia koronaepidemian aikana.

Ohjatut eVoima-kohtaamiset järjestettiin noin tunnin mittaisina verkkotapaamisina kerran viikossa 6 kertaa peräkkäin. Samat ryhmäläiset olivat mukana kaikilla ohjatuilla ryhmäkerroilla. Ohjattujen tapaamisten jälkeen pariskunnat jatkoivat halutessaan yhteydenpitoa itsenäisesti.

Kohtaamisissa hyödynnettiin pitkään tutkittujen ja kehitettyjen ryhmämalliemme (Ystäväpiiri-toiminta ja Omahoitovalmennus-toiminta) elementtejä. eVoima-kohtaamiset suunniteltiin ja kehitettiin koronan aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen huhti-kesäkuussa 2020.

eVoima-kohtaamisista saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään toimintamme kehittämisessä esimerkiksi eOmahoitovalmennus-koulutuksissa.