Ikäihmisille ja omaisille

Ikäihmisille ja omaisille

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän palveluja ikääntyneille ihmisille.

Jäsenyhteisöistä runsaat 200 tarjoaa erilaisia asumis-, hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä kotipalvelua. 140 jäsenyhteisöä toimii muulla tavoin ikäihmisten hyväksi. Ne vuokraavat asuntoja, järjestävät ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.

Oman kunnan vanhuspalvelujen asiantuntijat neuvovat, kun avun tarvetta tulee itselle tai omaiselle. Palveluja ja tietoa voi kysyä suoraan myös jäsenyhteisöistä.