Osallistu tutkimukseen

Osallistu tutkimukseen

Vanhempi pariskunta tietokoneen ääressä
Kuva: Ilkka Vuorinen

Huom. Tutkimukseen osallistuminen on päättynyt. Tutkimuksessa käsittelemme vanhuuteen varautumista eri osa-alueiden tiimoilta, mm. taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen ennakoinnin näkökulmista. Tutkimus antaa meille tärkeää tietoa siitä, minkälaisiin asioihin ihmiset varautuvat ja mitkä asiat varautumisessa koetaan tärkeiksi tai vaikeiksi.

Näin osallistut tutkimukseen

Tutkimukseen osallistuminen on päättynyt.

  Osallistuminen on luottamuksellista

  Tutkimukseen osallistuminen on luottamuksellista. Haastateltavien henkilöllisyydet eivät tule ilmi tutkimusjulkaisusta. Haastattelu tallennetaan. Käytämme tallennettua haastatteluaineistoa ainoastaan tutkimustarkoituksiin ja säilytämme sen puhtaaksikirjoitetussa tekstimuodossa salasanalla suojatulla kovalevyllä. Poistamme mahdollisia jatkotutkimuksia varten säilytetystä aineistosta tutkimukseen osallistuneiden henkilötiedot sekä niihin epäsuorasti viittaavat kohdat.

  Lisätietoja

  Visa Rantanen
  visa.rantanen@vtkl.fi
  050 4133053