Lukijakysely

Mitä sinä lukisit? - Vaikuta Vanhustyö-lehden sisältöön

Auta kehittämään Vanhustyö-lehdestä entistä parempi ja mielenkiintoisempi ja vastaa lukijakyselyymme. Kaikki kehitysideat ja palautteet ovat tervetulleita!

Kevään lukijakysely on  päättynyt – arvonta suoritettu

Kiitos kaikille vastanneille!

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu Muistoissamme 50-luku selkokirja ja Muistoissamme 50-luku kuvapakka.

Voittaja on Heidi Eronen, Renko.

Lämpimät onnittelut! Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kyselyn tuloksia

86% vastaajista hyödyntää Vanhustyö-lehteä työssään. Lehdestä poimitaan ideoita omaan toimintaan ja artikkeleista keskustellaan työkavereiden kanssa.

Lehden sisältö koettiin erittäin asiantuntevana ja luotettavana, mutta sitä voisi edelleen monipuolistaa.

Käsiteltäviksi aiheiksi toivottiin mm. eläkkeelle jäämiseen ja vanhenemiseen varautumista, yhteisöllistä asumista, kokemuksia ja esimerkkejä vanhustyöstä maailmalta sekä erilaisia helposti saatavilla olevia vinkkejä, joita palvelutalojen ohjaajat voisivat hyödyntää arjessa.