Ajankohtaista

Tässähän ollaan kuin saman kahvipöydän äärellä

eYstäpiiri ja eVoima ryhmät verkossa.

− Ryhmäkokoontumisia videoyhteyksien välityksellä

Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmät siirtyivät verkkoon hyvin poikkeuksellisessa koronatilanteessa keväällä 2020. Toteutimme iäkkäille ihmisille etäryhmiä, joiden kehityskaarta ja kokemuksia kuvaamme tässä jutussa.

Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmät kokoontuvat yleensä kasvokkain tutussa ryhmätilassa. Kun koronan vuoksi fyysisiä tapaamisia ei keväällä voitu toteuttaa, toimintoja koordinoiva tiimi ryhtyi sopeuttamaan ryhmiä muuttuneeseen tilanteeseen. Totesimme, että poikkeusolot tulisivat etäännyttämään ihmisiä toisistaan fyysisesti, ja ryhmätoimintaa todella tarvittaisiin.

Ensimmäiseksi, päätimme ryhmien verkkoon siirtämisestä, mikä oli fyysisten kohtaamisten sijaan riskittömin vaihtoehto. Verkkokohtaamisille oli tärkeä löytää turvallinen ja helppokäyttöinen videoneuvottelualusta, jota voi käyttää osallistujien omilla välineillä. Haravoimme eri sovelluksia iäkkäitä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita huolellisesti kuunnellen.

Toiseksi suunnittelimme ryhmätapaamiset tutkittujen ryhmiemme keskeiset elementit huolellisesti säilyttäen. Pidimme esimerkiksi tärkeänä sitä, että ohjattujen ryhmätapaamisten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tavata toisiaan itsenäisesti.

Kolmanneksi otimme huomioon käytännön realiteetit. Tiesimme pitkän kokemuksen perusteella, että iso osa ryhmäläisistämme viettää kesää verkkoyhteyksien ulottumattomissa, joten ensimmäisen ohjatun ryhmäprosessin loppuun saattaminen tuli olla kesäkauden alussa.

Tuntuu, että nämä tapaamiset poistavat koronaa.

Kuten monet toimijat, astuimme mekin korona-aikana opettavaiselle epämukavuusalueelle. Tuntuu kuitenkin siltä, että poikkeusaika kannusti meitä ottamaan harppauksia uusien asioiden haltuun ottamisessa ja tiivistämään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Eniten opimme jälleen siitä, että iäkkäisiin ihmisiin on syytä luottaa. Tälläkin hetkellä monet verkossa tutustuneet ryhmät jatkavat itsenäisiä kokoontumisia ilman ohjaajia. He ovat tavanneet torilla ja käyneet museossa sen jälkeen, kun rajoitukset poistuivat. Ja jatkaneet tarinointia omissa ryhmähuoneissaan verkossa. Tästä sopeutumiskyvystä meillä kaikilla on paljon opittavaa.

Kokemukset eVoima-kohtaamisista:

”Koronan vuoksi ystävien tapaaminen jäi vähiin ja ne vähäisetkin kontaktit siirtyivät puhelimeen. eVoima-kohtaamiset toivat elämään monta positiivista juttua. eVoima-ryhmä oli yllättävän hyvä tapa olla yhdessä ja huomasin, että laitteista löytyy mahdollisuuksia! Voolerin kautta voi tavata ihmisiä, jotka ovat kauempana eivätkä voi liikkua. Koin onnistumisen tunteita ja voin sanoa, että ollaan ylpeänä koko ryhmä!”

Kokemuksia eYstäväpiiri-kohtaamisista:

”Voin sanoa, että minulle ainakin ryhmä oli tosi tärkee.  Että voi sanoa ääneen korona-ahdistuksia ja pelkoja. Se jotenkin helpotti. Ja sitten just tää, että suureni se elinpiiri. Samassa veneessähän me ollaan kaikki. Siinä tuli tällainen yhteisöllisyys ja positiivinen mieli, että kyllä tästä selvitään. Ilman tätä olisin varmaan ollut paljon yksinäisempi. Ja tästä teknisestä puolesta, se oli tosi helppo. Alusta toimi heti. Ei tarvinnut teknologiaa jännittää, että tuleeko tästä mitään, kun se oli niin helppoa.”

Teksti: Anu Jansson, Raita Lehtonen, Minna Partanen, Marjo Pääkkö, Laura Rautiainen ja Tarja Ylimaa, Ystäväpiiri-toiminta, Vanhustyön keskusliitto

Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 4/2020.