Tapahtumat

Tietosuoja -webinaari

Ajankohtaista tietosuojasta

Asiantuntijana
Liisa Murto, Lakimies, OTK, Susanna Lehti ja kumppanit Oy

Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita tietosuojasta. Koulutuksessa käydään läpi rekisterinpitäjän ja tietojen käsittelijän rooleja ja vastuita sekä keskitytään tietosuojariskien hallintaan yhdistyksen ja palveluntuottajan näkökulmasta. Asiakkaan oikeuksia käsitellään rekisterinpitäjän ja tietojen käsittelijän näkökulmasta; miten niihin vastataan ja mitä toimenpiteitä ne edellyttävät. Koulutuksessa huomioidaan eduskunnan käsittelyssä olevan asiakastietolain mahdolliset vaikutukset tietojen käsittelyyn sosiaalihuollossa.

Ohjelma:

Rekisterinpitäjän vastuu henkilötietojen käsittelyssä

• Miten rekisterinpitäjä määritellään

• Kuka on oikeutettu keräämään ja käsittelemään henkilötietoja

• Julkisuuslain ja asiakaslain säännökset salassa pidettävänä tiedon käsitellystä

• Asiakastietolain uudistuksen vaikutukset

• Rekisterinpitäjälle asetetut vastuu

Henkilötietojen käsittelijä

• Milloin yhdistys tai palveluntuottaja on henkilötietojen käsittelijä

• Millä perustein ja miten se voi käsitellä henkilötietoja

• Kenelle tietoja voidaan luovuttaa

• Asiakastietolain uudistuksen vaikutukset

• Mikä on käsittelijän vastuut

• Miten riskeihin voidaan varautua

Asiakkaiden oikeudet

• Asiakkaan oikeus informaatioon

• Asiakkaan oikeus saada omat tietonsa

• Asiakkaan oikeus vaatia tietoja muutettavaksi

Ilmoittaudu viimeistään 12.3.2021.

Webinaarin etäyhteyksiin käytetään Teams-ohjelmistoa. Osallistumislinkki tapahtumaa lähetetään edellisenä päivänä.

Lisätietoja: jasentoiminta@vtkl.fi