Händelser

Tietioiltapäivä: Kuulo ja ikääntyminen

Tietoa kuulon alenemisesta ja kuulon apuvälineistä. Aiheesta luennoi ja kysymyksiin vastaa Kuuloliiton asiantuntija Johanna Juola. Ilmoittautuminen viimeistään 20.1.2023

Agenda:

Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta järjestää tietoiltapäiviä senioreille
Teamsin välityksellä tänä keväänä kolmena perjantaina:

27.1.2023 klo 13.00–14.30 Kuulo ja ikääntyminen

10.3.2023 klo 13.00–14.00 Verenpaineen merkitys sydänterveydelle

14.4.2023 klo 13.00–14.30 Iloa ja hyötyä digistä – seniorien digiopastus tukena uuden opettelussa ja pulmatilanteissa

Voitte osallistua tietoiltapäiviin yhteisesti samassa tilassa (tällöin yksi

ilmoittautuminen riittää) tai itsenäisesti, kukin oman tietokoneen tai
mobiililaitteen välityksellä.

Tilausuuteen sallistuminen tapahtuu Teams-ohjelmalla, jolloin osallistumislinkki lähetetään edellisenä päivänä sähköpostiin.