Tue meitä

Tue meitä

Haluatko olla mukana tukemassa Vanhustyön keskusliiton toimintaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi?

Vanhustyön keskusliitto pyrkii työllään ja kehittämistoiminnallaan luomaan toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä eri puolilla maata tehtävässä vanhustyössä. Sääntöjensä mukaan liitto työskentelee edistääkseen iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:llä (0215403-8) on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2019/169 ajalle 21.2.2019 – 20.2. 2020. Keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräysvaroja käytetään liiton toiminnan piirissä iäkkäiden ihmisten osallisuuden lisäämiseen, aktivointiin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä vanhuspoliittiseen vaikuttamiseen. Tukesi voit kohdentaa seuraaviin toimintamuotoihin, käytä alla olevia tietoja:

  • Vanhustenviikkoon liittyvä tiedotustoiminta, toiminnan tueksi tuotettavan materiaalin tuottaminen sekä tapahtumajärjestelyt. VIESTI: Vanhustenviikko
  • Ohjauksen ja neuvonnan toteuttaminen ikääntymistä koskevissa asioissa liiton asiantuntijoiden kautta sekä tiedotusmateriaalin tuottaminen tarpeellisista aiheista. Liiton jäsenyhteisöjen tukeminen ikääntyviä ihmisiä koskevassa toiminnassa sekä tietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyvissä asioissa. VIESTI: Vaikuttavaa vanhustyötä
  • Vapaahtoistoiminnan kustannukset. Toiminnassa tuetaan ikäihmisten osallistumista ja kuljettamista eri tilaisuuksiin, joihin heidän olisi muutoin vaikea päästä. VIESTI: Vapaaehtoistoiminta

Vanhustyön keskusliiton keräystili: FI39 50000 12043 5986, OKOYFIHH

Kaikilla lahjoituksilla on iso merkitys. Voit olla kertalahjoittaja tai suunnata esimerkiksi merkkipäivälahjoituksen yksityishenkilönä tai organisaationa toiminnallemme.

Kysy lisää talous- ja hallintojohtaja Christer Fallström, 050 565 8345 tai sähköpostitse christer.fallstrom (at) vtkl.fi

Testamenttilahjoitukset

Haluatko päättää varallisuutesi käytöstä? Tekemällä testamenttilahjoituksen, voit vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat sinulle itsellesi tärkeitä. Osoittamalla tukesi Vanhustyön keskusliitolle voit vaikuttaa ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvointiin.

Vanhustyön keskusliitto on toiminut valtakunnallisesti vuodesta 1949 alkaen ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja toimintakykyisyyden edistäjänä. Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön, vanhuuspolitiikkaan ja sitä toteuttavaan valtion rahoitukseen.

Kehitämme toimintamalleja ja ylläpidämme toimintaa, joilla voidaan edistää arvokkaan vanhuuden toteutumista. Asuntojen korjausneuvonnan sekä teknologian käyttöä edistävän ohjauksen kautta edistämme ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen mahdollisuuksia ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Toimimme yhdessä jäsenjärjestömme kanssa. Tuemme jäsenistöämme mm. ikääntyneiden ihmisten osallisuutta ja yksinäisyyden kokemusten ehkäisyä edistävässä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnassa. Tukemalla vanhuksille asumis-, kuntoutus- ja hoiva- ym. palveluja tuottavia jäsenjärjestöjään liitto osallistuu vanhuspalvelujen kehittämiseen.

Yleishyödyllisenä toimijana liitto ei maksa testamenttilahjoituksesta veroa, vaan lahjoituksesi käytetään täysimääräisenä liiton perustarkoituksen mukaisiin tehtäviin vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jos olet kiinnostunut tekemään testamenttilahjoituksen edistääksesi kotimaista toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi, ota yhteyttä meihin. Neuvomme tarvittaessa testamentin laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Liiton toimintaa koskevissa kysymyksissä ja testamenttilahjoituksen käytännön asioissa yhteistyökumppanina toimii talous- ja hallintopäällikkö Christer Fallström 050 565 8345 tai sähköpostitse christer.fallstrom (at) vtkl.fi.

Kiitos, että luit tämän tekstin ja kerrot viestiämme myös muille.