Ajankohtaista

Hyvinvointialueilla ei ole varaa hukata ketterää työkalua

Toiminnanjohtaja Anni Lausvaara keskustelee kahden Oriveden palvelutalon asukkaiden kanssa palvelusetelistä.

Palvelusetelin käyttö on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 30 prosentin vuosivauhtia. Se on tärkeä osa ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara: “Palveluseteli on yksi tärkeimmistä työkaluista ikääntyvien palveluiden järjestämisessä.”

Merkittävimpiä käyttökohteita ovat

  • palveluasuminen
  • kotipalvelu
  • kotisairaanhoito
  • erilaiset kotona toteutettavat tukipalvelut
  • omaishoitajien vapaapäivät.

Laajalti hyötyjä. Lausvaaran mukaan palveluseteli tuo mukanaan merkittäviä etuja:

  • Tärkeimpänä ikääntyvän itsemäärämisoikeuden toteutuminen.

“Palveluasumisessa iäkäs pääsee setelin avulla vertailemaan ja valitsemaan itselleen parhaan vaihtoehdon. On kenelle tahansa suuri kysymys pohtia, mihin haluaa voimiensa vähetessä asettua asumaan.”

  • Palveluseteli tukee pienempien tuottajien, kuten järjestöjen, mahdollisuuksia osallistua palvelujen tuottamiseen.

“Järjestöillä on monipuolisen toimintansa kautta syvällistä osaamista ja paikallista kokemusta, jota suuremmilla toimijoilla ei välttämättä ole. Palvelusetelin avulla pidetään yllä asumispalvelujen tuottajien monimuotoisuutta. Myös iäkkäät itse arvostavat usein oman paikkakuntansa tuttuja toimijoita.”

  • Palvelujen tilaajan näkökulmasta palvelusetelin käytön laajentaminen ennalta ehkäisevään toimintaan olisi niin ikään edullista.

“Palvelusetelin käyttö ennalta ehkäisevässä toiminnassa toisi valtavia mahdollisuuksia raskaampien palvelujen tarpeen siirtämiseen tai keventämiseen.”

Haasteena oikea arvo. VTKL:n Lausvaaran mukaan kuntien palveluasumisesta maksama hinta ei vastaa todellisia tuotantokustannuksia. Tämä heijastuu myös palvelusetelin arvoon.

Palvelusetelin arvo vaihtelee tulo- ja varallisuustason mukaan. Lausvaara:

  • “Vähävarainen asiakas voi saada setelin täysimääräisenä, mutta silti omavastuuosuus jää niin suureksi, että todellisuudessa ikääntynyt ei pääsekään hyödyntämään seteliä ja valitsemaan haluamaansa paikkaa.”
  • “Mitä varakkaampi asiakas, sitä pienempi setelin arvo. Näin toivottu palvelupaikka voi jäädä varakkaamaltakin saavuttamatta.”

Palvelusetelin arvo ei ole tälläkään hetkellä lain vaatimalla tasolla, Lausvaara arvioi.

“Lain mukaan arvon on vastattava todellisia kustannuksia. Hyvinvointialueilla on hyvä mahdollisuus saattaa asia kuntoon ja kasvattaa entisestään palvelusetelijärjestelmästä saatavia hyötyjä.”

 


Artikkeli on julkaistu MustRead Aluevaalit 2022 -uutiskirjeessä 21. tammikuuta 2022.