Ajankohtaista

Blogi: Luontoa ikä kaikki

Nuorempi ja vanhempi nainen korjaavat yhdessä aitausta.

Monet tällä hetkellä yli 80-vuotiaat ihmiset ovat viettäneet lapsuutensa maaseutumaisessa ympäristössä, mutta eivät ole saattaneet pitkään aikaan päästä ulos, saatikka luontoon, kodistaan kaupungissa tai taajama-alueilla. Kuitenkin luonnon hyvinvointivaikutuksista on jo kiistatonta dataa todella paljon. Luontoympäristö ja -elementit toimivat usein motivoivana tekijänä lähteä liikkeelle tarjoten näin fyysistä aktiivisuutta ja sen tuomia hyötyjä. Lisäksi luonnon ja vaikkapa eläinten tarkkailu tuo iloa ja toiveikkuutta.

Luontoympäristöissä toteutetut ikääntyville suunnatut palveluvaihtoehdot ja toimintatavat voivat tuoda kaivattuja uusia ratkaisuja, niin poikkeusaikana kuin muutoinkin. Muualla maailmassa, kuten Norjassa ja Hollannissa, on jo pitkään tarjottu esimerkiksi maatilaympäristössä tarjottua ikääntyvien päivätoimintaa. Toiminta on todettu vaikuttavaksi sekä kustannustehokkaaksi ja moni maatila saa siitä pääelantonsa.

Vanha nainen harjaa hevosta ulkona kevättalvella. Vanha nainen syöttää heinää kädestä ylämaankarjan lehmälle talvella ulkona.

Myös Suomessa toimintaa pilotoitiin Keski-Suomessa järjestettyjen Hyvinvointia maatilalta ja Päivä Farmilla -hankkeiden myötä. Hankkeiden kautta toiminnasta saatiin paljon positiivisia kokemuksia ja Päivä Farmilla -hankkeesta myös vahvaa vaikuttavuustietoa. Päivä Farmilla -hankkeessa toteutettujen laajojen toimintakykymittausten mukaan viikoittainen maatilapäivä, yhdeksän viikon ajan, vaikutti positiivisesti muun muassa ikääntyvien osallistujien jalkojen toimintakykyyn sekä tiedonkäsittelyn nopeuteen.

Tuloksia verrattiin tavanomaiseen päiväkeskustoimintaan ja toiminnan todettiin olevan yhtä vaikuttavaa. Tulokset olivat hienoja, ja osoittivat, että säännöllisellä, mutta melko lyhytaikaisellakin toiminnalla luontoympäristössä voidaan saada muutosta seikkoihin, jotka vaikuttavat suuresti ikääntyvien kotona asumisen mahdollisuuksiin.

”Jos mahdollista, yhä useamman vanhan ihmisen olisi hyvä päästä mukaan tällaiseen toimintaan.” —Päivä Farmilla -hankkeen osallistujan kommentti.

Fyysiseen toimintakykyyn liittyvien muutosten lisäksi, hankkeeseen osallistuneet ikääntyvät kokivat toiminnan tuoneen vaihtelua arkeen, mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja toisten tapaamiseen, mielenvirkistystä sekä rohkeutta lähteä kodin ulkopuolelle.

”Olimme mukana Päivä Farmilla -hankkeessa yhtenä maatiloista. Koimme toiminnan palkitsevaksi. Hankkeen aikana ja sen jälkeen meillä käyneistä vanhuksista aisti ilon jo melkein samalla, kun he kyydistä ulos astuivat ja huomasivat mihin tulivat. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että maatilaympäristö tarjoaa heille uutta voimaa arkeen ja laitokseen. Yhteiskunnan niin halutessaan olisi satsattava vielä tuetun kotihoidon piirissä olevien tai laitokseen juuri joutuneiden kuntouttavaan maatilatoimintaan. Silloin aika hoitolaitoksessa voitaisiin minimoida ja samalla suoda ihmiselle arvokas vanhuus”, kertoo Hannu Vetikko, Suopirtin tila, Konnevesi.

Ikääntyvät eivät ole yhtä isoa joukkoa vaan uniikkeja yksilöitä omine henkilökohtaisine tarpeineen ja kiinnostuksenkohteineen – tämä tulisi huomioida palveluita mietittäessä ja tarjottaessa. Tarvitaan rohkeita avauksia ja laatikon ulkopuolelta ajattelua. Ikääntyville suunnattu maatilatoiminta olisi sekä kotona asumisen mahdollisuuksia tukevaa että elämäniloa lisäävää, joten miksipä sitä ei hyödynnettäisi myös Suomessa?

Iäkkäitä ihmisiä istumassa laavulla. Vanha nainen keittää nokikahvia.

Lue lisää

Päivä Farmilla -hankkeen loppuraportti

Mikäli ikääntyville suunnatun maatilatoiminnan kehittäminen kiinnostaa, lukaise myös hankkeessa julkaistu Opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämiseksi.

 

Kuvat: Laura Syrén