Ajankohtaista

Blogi: Green care – Luontohoivasta laatua elämän viimeisiin vuosiin

Vanha nainen kastelee kukkia.
Puutarhanhoito on yksi luontohoivan menetelmä.(Pasja1000 CCO,Pixapay)

Green carella eli suomeksi luontohoivalla tarkoitetaan erilaisia luontoa ja eläimiä hyödyntäviä menetelmiä sekä toimintatapoja, joita voidaan käyttää terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin eri asiakasryhmillä. Esimerkiksi erilaisissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tai vanhusten päivätoiminnassa voidaan hyödyntää eläimiä, puutarhan hoitoa tai vaikkapa vain luonnossa oleskelua parantamaan asiakkaiden elämänlaatua sekä ylläpitämään omatoimisuutta.

Karkeasti luontohoivan menetelmät voidaan jakaa neljään osaan: eläinavusteiset menetelmät, maatilan käyttö, puutarhan käyttö ja luonnon käyttö kuntoutusmenetelmänä.

Eläinavusteiset menetelmät pitävät sisällään esimerkiksi ratsastusterapian, eläinten vierailut hoivalaitoksissa sekä hoivayksiköiden omat eläimet (esim. kissa). Maatilan käyttö hoivassa puolestaan tarkoittaa maatilan tarjoamaa kuntouttavaa toimintaa ikäihmisille. Suomessa tällainen toiminta on vielä hyvin suppeaa, mutta sen käytöstä on saatu lupaavia tuloksia.

Puutarhassa puolestaan voidaan saavuttaa erilaisia elämyksiä, esimerkiksi kasvattamalla hyötyvihanneksia tai istuttamalla kukkia. Luontoa voidaan lisäksi käyttää monipuolisesti erilaisten elämysten ja aistien tarjoajana. Luonnossa liikkuessa voidaan helposti tunnustella, kuunnella, haistella ja maistella luonnon tarjoamia elämyksiä. Luonto voidaan myös tuoda sisälle hoivakotiin esimerkiksi kuvien, luontomateriaalien sekä viherkasvien avulla.

Luontohoivasta on saatavilla jo melko monipuolisesti tutkittua tietoa. Tutkimuksissa on osoitettu luontohoivan muun muassa parantavan asiakkaiden sekä heidän läheistensä elämänlaatua, parantavan asiakkaiden ruokahalua, vähentävän aggressiota sekä unettomuutta ja vähentävän lääkehoidon tarvetta. Luontohoivan vaikutukset syntyvä monen tekijän summana: tutut luontoelementit auttavat saamaan yhteyden ympäröivään maailmaan, hoivassa voidaan hyödyntää ja ylläpitää vielä jäljellä olevaa toimintakykyä sekä tarjota onnistumisen kokemuksia.

Teksti: Sanna Soini

Lähde: Green care Finland  https://www.gcfinland.fi/green-care-/luontohoiva—luontovoima/