Ajankohtaista

Anna arjen liikuttaa erityisesti ikääntyessä

Iäkäs nainen kävelyllä rollaattorin kanssa.

Säännöllisen liikkumisen ja lihasvoimien harjoittamisen merkitys on ikääntyessä erityinen. Jopa 90 prosenttia ikäihmisistä hyötyisi lihasvoimien ja tasapainon harjoittamisesta sekä päivittäisestä arkiliikunnasta. Läheisten tuki liikkeelle lähtemisessä on usein korvaamaton.

Moni mieltää virheellisesti, että riittävää liikkumista ovat vain ohjattu liikunta ja urheilu. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että kaikesta liikkumisesta on hyötyä. Jo pelkästään paikallaanolon vähentäminen on hyödyksi erityisesti heille, joilla on vaikeuksia liikkumisessa ja jotka liikkuvat vähän. Ikäihmiselle koti ja lähiympäristö ovat hyviä ja turvallisia paikkoja kehittää lihasvoimaa ja tasapainoa.

Ikääntyneiden arjen aktiivisuuden tukeminen vaatii kärsivällisyyttä ja omien käyttäytymistapojen tarkastelua. Suoran ohjeistamisen sijaan liikkumisesta on hyvä keskustella kiinnostuneesti, kuunnellen ja ikääntyneen näkemyksiä arvostaen.

Aina ei ole helppoa löytää oikeita sanoja, joilla kannustaa toista liikkumaan enemmän. Puheet minuuttimääristä tai hikiliikunnasta koetaan usein lannistaviksi. Korostamalla sitä, että me kaikki liikumme jo valmiiksi, madallamme kynnystä lähteä lisäämään liikuntaa. Liikkuminen voi syntyä sivutuotteena esimerkiksi ystävien näkemiselle, kulttuuriharrastuksille ja luonnossa liikkumiselle.

Ikäihmisen kanssa voi miettiä yhdessä liikkumisen hyötyjä ja vaikutuksia. Itselle tärkeänä pidetty tekeminen motivoi yrittämään ja saa kokeilemaan uusiakin asioita.

Konkreettiset suunnitelmat arjen aktivoimiseksi auttavat. Motivaation ja sitoutumisen kannalta on olennaista, että ikäihminen saa itse olla päättämässä, mitä asioita liikkumisen lisääminen omassa elämässä tarkoittaisi.

Aina liikkumisesta ei tarvitse edes puhua. Lähdetään vain liikkeelle. Onnistuneet kokeilut ja kannustavat sanat vahvistavat pätevyyden kokemusta ja innostavat tekemään lisää.

Helsingin kaupunki kampanjoi keväällä 2021 näkyvästi ikäihmisten arkiliikunnan tärkeydestä. Myös Vanhustyön keskusliiton Aktiivisuutta arkeen Vahvikelinjalla –hankkeessa innostetaan ikääntyneitä liikkumaan ottamalla liikkuminen kannustavasti puheeksi palveluun soittavien ikäihmisten kanssa. Me kaikki voimme olla Vahvikelinjan vapaaehtoisten lailla kannustavia liikkumislähettiläitä.

Teksti: Elisa Kaaja, projektikoordinaattori, Liikkumisohjelma 2018–2021, Helsingin kaupunki


Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 4/2021.